Blog

Podrobné články a krátké zprávy o Grav CMS a souvisejících technologiích...

Admin 0 minuty, 10 sekundy 75

Průběžně (co čas dovolí) jsou prováděny drobné úpravy webu, zejména oprimalizace obsahu a přizpůsobení šablony webu pro demonstraci funkcí Gravu. Šablona webu je prozatím založena na dědičné bázi oficiální výchozí šablony Quark, než bude navržena vlastní.

Admin 1 minuta, 4 sekundy 83

Název stránky (title) je jednou z nejdůležitějších částí stránky a nalézá uplatnění nejen při snadné orientaci návštěvníka webu, ale rovněž i ve vyhledávačích a dalších webových službách. V samotném Grav CMS se s nadpisem setkáváme - v závislosti na konkrétní šabloně webu (themes), resp. šablon...

Admin 0 minuty, 8 sekundy 81

Tipy pro efektivnější provoz CMS Grav jsou/budou publikovány v sekci Tipy a triky.

Admin 0 minuty, 59 sekundy 179

Přestože Grav explicitně nevyžaduje vyplnění proměnné datum (date) ve stránce, je více než vhodné jej uvádět, ať již přímo ve formuláři (záložka Možnosti) nebo prostřednictvím některých doplňků, např. AutoDate (datum vytvoření stránky) nebo Stamp (datum prvního uložení stránky).

Pokud datum ne...

Admin 2 minuty, 20 sekundy 280

Autoři Gravu se z ne zcela pochopitelných důvodů rozhodli nepoužívat ve výchozím formátu data sekundy, a nereflektují ani návrhy na jejich zahrnutí, což sice nijak výrazně provoz neomezuje (šablony jsou připraveny obvykle se zaokrouhlením na minuty, je malá pravděpodobnost, že dojde k publikování více příspěvků ve stejném čase atd.), nicméně užívání sekund má svůj význam, například u komentářů (a koneckonců i u příspěvků a stránek). Lze je pak využívat pro přesné třídění podle data a času na pozadí, ale v šabloně je zcela ignorovat, resp. je nepoužívat. Oříznout jdou vždy, přidat nikoliv.