Technologie

Grav CMS používá následující technologie:

 • PHP - Grav je napsán v programovacím jazyce PHP, běžícím na straně serveru
 • Markdown - značkovací jazyk převoditelný do HTML, který umožňuje rovněž zadávat specifické parametry ovlivňující finální výstup
 • Twig - značkovací jazyk vytvořený pro tvorbu šablon, založený na rozšiřitelnosti a dědičnosti, lze rovněž použít na úrovni stránek
 • YAML - konfigurační datový formát s definovanou hierarchií, používaný zejména pro ukládání konfigurace systému/doplňků/šablon, ale rovněž pro konfiguraci stránek (frontmatter, tedy v hlavičce stránky) včetně ukládání parametrů/proměnných (nadpis, datum, taxonomie, viditelnost, popis apod.) a specifických prvků (např. obsahu modulárních stránek), a v neposlední řadě též pro tvorbu a konfiguraci formulářů včetně jejich prvků
 • CSS - kaskádové styly pro úpravu vzhledu šablon/obsahu webu (popř. též SCSS)
 • JavaScript - skriptovací jazyk na straně klienta
 • SQLite - některé doplňky používají uvedenou databázi jako primární úložiště, nicméně je to spíše ojedinělá záležitost, uvedená pro komplexnost
 • HTML - strukturovaný formát pro web
 • XML - univerzální formát nezávislý na platformě a s neomezenou hierarchií, postavený na standardech konsorcia W3C
 • JSON - další univerzální formát nezávislý na platformě a s neomezenou hierarchií
 • AJAX - technologie vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez nutnosti jejich kompletního znovunačítání za pomoci asynchronního zpracování webových stránek