Před nějakým časem byly zveřejněny nové řetězce Grav Admina k překladu. S potěšením mohu konstatovat, že Grav Admin je aktuálně opět plně lokalizován, alespoň co se dostupných řetězců týče (autoři je uvolňují postupně).

Část řetězců jsem již přeložil ihned po jejich zveřejnění, konkrétně dne 8. 3. 2022. U několika dalších jsem ale narazil na překladatelský oříšek spočívající v nepříliš ustálených termínech, které se projevovaly zejména tím, že některé dříve přeložené řetězce (od jiných překladatelů) nebyly ani v minimální shodě, přestože se mnohdy jednalo doslovně o tytéž řetězce (například nápovědy). S odstupem času jsem je tedy všechny sjednotil do ustálené terminologie. Překlad by měl být dostupný v některé z příštích verzí doplňku Grav Admin. Celkem se jedná o 32 nových řetězců (227 slov).

Pro zajímavost uvádím, že kromě češtiny je Grav Admin kompletně přeložen pouze do němčiny, italštiny, katalánštiny a zjednodušené čínštiny.

Crowdin logo

Pokud vás problematika překladů blíže zajímá, tak o překladech Grav Core a Grav Admin jsem psal již v článku Nové řetězce k překladu v projektech Grav Core a Grav Admin.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek