Grav rozhodně nijak nezaostává za velkou trojkou (Drupal, WordPress, Joomla). Naopak. Dá se dá se říci, že v mnoha ohledech kvalit uvedených CMS nejenže dosahuje, ale dokonce je i převyšuje.

Database DeleteJednotlivá pro a proti, proč (ne)použít Grav pro konkrétní projekt, zde budou postupně prezentována. Pro začátek je třeba uvést, že Grav nepoužívá pro ukládání dat databázi, ale souborový systém. Činí to však velmi sofistikovaným způsobem, který zajišťuje vysokou odezvu při generování stránek. Ano, je velmi důležité uvést, že Grav - navzdory předchozímu - generuje stránky dynamicky, stejně jako ostatní CMS. Souborový systém totiž nefunguje jako úložiště statických stránek, ale de facto jako strukturovaná databáze s jasně stanovenou hierarchií, v rámci níž jsou definovány veškeré vazby.

Prozatím shora uvedené uzavřeme konstatováním, že Grav CMS funguje bez databáze, ale chová se zcela obdobným způsobem, jako by databázi používal.

Grav CMS používá pro provoz špičkové technologie, přičemž každá z nich samostatně je zcela ideální pro svůj konkrétní účel, avšak teprve jejich vzájemným propojením získáme naprosto unikátní, komplexní a sofistikovaný nástroj, který umožňuje snadnou správu obsahu, rozšířování prostřednictvím doplňků, nastavování podle konkrétních potřeb a v neposlední řadě i volbu vzhledu webu prostřednictvím šablon.

Je nezbytné uvést, že existují i další systémy pro správu obsahu (nebo publikační systémy, redakční systémy, chcete-li), v mnoha ohledech jednodušší než je Grav, obvykle pak i menší velikosti (co do počtu souborů "zdrojového" kódu a bajtů obsazeného prostoru), některé založené - obdobně jako Grav - na souborovém systému (Flat-File), jiné pak používající databázi (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite), nicméně zdaleka nedosahují takových možností a flexibility jako Grav.

Grav mj. umí (obvykle prostřednictvím některého z mnoha dostupných doplňků) vzdálenou správu přes webové rozhraní, vyhledávat, zobrazit vlastní chybovou stránku, generovat drobečkovou navigaci, stránkovat, linkovat na související stránky, vyznačit nejčtenější příspěvky, kategorizovat podle libovolných kritérií (kategorie, štítky, autoři, ...), provozovat kontaktní formuláře atd.

Při pokročilém nastavení lze na Gravu provozovat vícejazyčný web, jak na úrovni cest/podsložek (např. www.petira.cz/en pro anglickou verzi), tak i prostřednictvím samostatných (sub)domén (např. en.petira.cz nebo www.petira.com pro anglickou verzi), vše pochopitelně přes jedno administrační rozhraní.

Obdobně lze v rámci jedné instalace Gravu provozovat více webů (multisites), opět v samostatných složkách nebo na vlastní (sub)doméně.

Jádro CMS Grav je v plném rozsahu přeloženo do češtiny, rovněž doplněk Admin Panel je kompletně lokalizován a je možné jej používat v Českém jazyce jednoduchým přepnutím. Ostatní doplňky a témata jsou lokalizována individuálně, obvykle podle potřeby jejich používání, některé plně, jiné částečně. Lokalizace Gravu nadále pokračuje díky velkému množství nadšenců a čeština je jedním z nejkomplexněji předložených jazyků.

Nalezli jste v článku chybu, ať již gramatickou nebo faktickou? Článek prošel pouze autorskou korekturou a drobné nedostatky, jako překlepy nebo chybný slovosled, se v něm mohou vyskytovat. Pokud je objevíte, pomozte příspěvek upravit oznámením přes kontaktní formulář nebo na e-mail. Budou vám vděčni nejen autoři, ale zejména ostatní čtenáři.

Pomozte Grav.cz prolinkovat. Projekt Grav.cz se za dva roky provozu rozrostl a ve starších příspěvcích na Blogu mohou být uvedeny pasáže, které by stálo za to prolinkovat na konkrétní související řešení, která jsou uvedena v následujících příspěvcích. Pokud takové objevíte, pošlete informaci přes komunikační kanály uvedené v předchozím nebo následujícím odstavci.

Diskuze k článku není k dispozici. Pokud ale máte k tématu článku podněty, připomínky nebo dotazy, je možné je sdělit ve skupině na Facebooku, kde se k nim vyjádří nejen autor, ale případně i další diskutující.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek