Přibližně na přelomu srpna a září 2022 jsem si všiml, že nejsou ve výstupech RSS korektně zpracovávány znaky s diakritikou, ačkoliv doposud bylo vše bez problémů zcela funkční. Paradoxně nedošlo v Gravu v uvedenou dobu k žádným zásahům v kódu, které by uvedené nějak ovlivnily. Autor Gravu Andy Miller byl naopak po oznámení problému značně překvapen, že generování znaků s diakritikou v RSS fungovalo, neboť tato funkcionalita nebyla dle jeho tvrzení vůbec implementována. Pokud jste na uvedený problém rovněž narazili, pak vězte, že uvedená chyba je opravena v Gravu v1.7.37 a doplňku Feed v1.9.0, které byly aktuálně uvolněny.

RSSJe možné, že se chyba projevuje i v rámci některé starší verze doplňku Feed v kombinaci s posledními verzemi Gravu. V každém případě shora uvedené aktuální verze problém zcela řeší, ať už byly okolnosti jeho vzniku zapříčiněny nekompatibilními verzemi nebo jinou vyšší mocí.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek