Doplněk AutoSEO

Vít Petira 1 minuta, 39 sekundy 34 tipy doplňky

V minulosti jsem uvažoval o použití několika doplňků, které by usnadnily správu webů běžících na Grav CMS. Bohužel jsem v některých případech narazil na problémy, spočívající zejména v nekompatibilitě – ať již s použitým serverem, verzí PHP, popř. i samotným jádrem Gravu –, kdy doplněk buď nefungoval, nebo měl neočekávané výstupy. Jedním z těchto doplňků byl i AutoSEO, jehož účelem je automatické doplňování metadat, konkrétně description a keywords. Současně zvládá generovat i metadata Facebook Open Graph a Twitter Cards Meta Tags.

SEOUvedené doplňky pro mě osobně nebyly nijak zásadní, proto jsem ani neměl potřebu reportovat problémy jejich autorům. Přesto jsem nyní s odstupem času prošel některé nové verze, zda v rámci nich byly případné nedostatky odstraněny, resp. napraveny. Pokud se týče doplňku AutoSEO, tak v jeho případě – pokud se správně pamatuji – nedocházelo ke korektnímu generování řetězců a výstupem bylo cosi ve formátu %1.

Na jednom z webů, kde byl doplněk nainstalován jsem provedl jeho aktualizaci na verzi 1.4.0 a opětovně jej aktivoval. Výstupy jsou přesvědčivé a doplněk v uvedené verzi funguje pokud možno dle očekávání. Přednostně jsou použity implicitní hodnoty z polí description a keywords, které doplněk použije i pro og a twitter. Pokud nemá stránka description nebo keywords definovány, pak je dynamicky vygeneruje doplněk AutoSEO, přičemž data čerpá pro každou položku z jiných zdrojů. Pro description použije obsah stránky, konkrétně počet prvních slov, která jsou určena v nastavení doplňku. Zde bych malinko vytkl formátování odstavců, kdy za odstavec je doplněna tečka bez mezery a za posledním slovem tečka pro změnu schází, ale to je detail. V případě keywords je omezení pouze na hodnoty z taxonomických polí Kategorie (category) a Štítek (tag), což je asi nejvíce limitující. Určitě by bylo na místě, aby se hodnoty čerpaly i jiných zdrojů, např. z obsahu, konkrétně z nadpisů, zvýrazněného písma (tučné, kurzíva, kód) a odkazů, kdy tyto mají potenciál reprezentovat podstatné (klíčové) informace.

Uvedené případně navrhnu autorovi jako podnět k vylepšení.

Doplněk stojí určitě za vyzkoušení, jeho potenciální přínos musí pak každý posoudit individuálně.

Předchozí příspěvek