Blog

Podrobné články a krátké zprávy o Grav CMS a souvisejících technologiích...

Vít Petira 1 minuta, 25 sekundy 500

Původní předpoklad, že se o prázdninách začnu projektu Grav.cz naplno, nějak nevychází. Ostatních věcí, které mají větší prioritu, nejenže neubylo, nýbrž naopak. Tak tedy alespoň malé prázdninové ohlédnutí a předsevzetí na časy budoucí.

Admin 0 minuty, 31 sekundy 568

Co se ještě nadávno zdálo jako absolutní fikce bude skutečností. Od příští verze bude Grav CMS používat pro ukládání dat databázi MySQL.

Admin 0 minuty, 12 sekundy 181

Tento příspěvek byl publikován 21. den 21. roku 21. století v 21 hodin, 21 minut a 21 sekund.

Kromě toho, že demonstruje automatické publikování (zveřejnění) v daný termín a výhody rozšíření výchozího data o sekundy, je jinak zcela bezvýznamný a nadbytečný 😉.