Součástí Gravu v1.7.24, který vyjde v dohledné době, bude podpora vodoznaku v obrázcích. Stane se tak po více jak sedmiměsíčním pečlivém testování. Andy Miller přitom kdysi avizoval, že vodoznak není prioritou a bude implementován možná až ve verzi 2.0.

Naštěstí se uvedená prognóza nenaplnila a tato užitečná funkcionalita spatří světlo světa mnohem dříve, o což se postaral vývojář Ricardo Verdugo, kterému patří veliké poděkování.

Primárním účelem je pochopitelně ochrana obrázků před zcizením, ale možností využití je nepřeberné množství. Výhodou je, že původní obrázek zůstává zcela bez jakýchkoliv zásahů a výstupem jsou modifikované klony, dle nastavených parametrů, stejně jako tomu bylo doposud, např. při ořezu, zoomu, rotaci či aplikaci grafických filtrů.

Watermark bude fungovat na principu slučování dvou obrázků, tedy obrázku prezentujícího vodoznak a zdrojového obrázku, kdy výsledkem bude nově vygenerovaný modifikovaný obrázek překrytý vodoznakem. Motivem vodoznaku může být cokoliv, tedy např. logo, text, zkrátka jakákoliv rastrová grafika, ideálně ve formátu PNG. Na výběr bude prozatím možnost volby umístění vodoznaku (9 pozic v matici 3 x 3). Zda se dočkáme i dalších možností, jako opakování motivu, rotace, volitelný alfa kanál apod., ukáže čas. Dá se předpokládat, že vodoznak bude možné kombinovat se stávajícími filtry pro modifikaci obrázků.

Ideální by bylo, kdyby se vodoznak generoval na základě dat z formuláře, na druhou stranu má uvedené řešení jinou nespornou výhodu, kterou je absolutní volnost zvoleného motivu.

Aktualizace 24. 5. 2022: Obsáhlá nápověda k akci watermark, která odpovídá i na řadu shora položených dotazů, je k dispozici v příspěvku Vodoznak aneb Nepokradeš, Kelišová!.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek