Doplněk Custom CSS

Vít Petira 2 minuty, 11 sekundy 688 grav šablony doplňky

Před nedávnem jsme si ukázali, jak použít vlastní styly v originální šabloně webu, abychom upravili výchozí vzhled webu a přizpůsobili jej našim potřebám. Prezentované řešení bylo funkční, ale ne příliš komfortní, neboť bylo potřeba vkládat odkaz na styly na úrovni každé stránky. Nastal čas si představit profesionálnější řešení, které přináší doplněk Custom CSS.

CSSV článku Vlastní styly v originální šabloně webu jsme si ukázali, jak vytvořit vlastní styly, kterými přepíšeme výchozí styly, resp. zajistíme formátování nových prvků, které nebyly v původní šabloně webu použity, včetně potencionálních rizik spojených s konfliktem názvů souborů nebo s XSS.

Odkaz na soubor se styly jsme umísťovali na začátek obsahu stránky, což nebylo ideální z mnoha důvodů, které jsou popsány výše i v předchozím článku o vlastních stylech. Naštěstí existuje možnost, jak vložit odkaz na vlastní styly centrálně, a to přímo do hlavičky stránky. Musíme ale oproti předchozímu řešení použít doplněk Custom CSS, který pochází přímo z dílny tvůrců Gravu.

Doplněk Custom CSS prakticky dělá totéž, co jsme si popsali v části ponechání originální šablony webu a doplnění vlastních kódů do souborů, pouze s tím rozdílem, že se editace provádí v prostředí Admin Panelu a odkaz bude vložen globálně na příslušné místo v hlavičce stránky zcela automaticky. Konkrétně pak na konec výpisu odkazů na styly.

Editace je zcela jednoduchá. Prakticky přidáme pouze relativní odkaz na soubor s vlastními styly, např. /user/themes/nazev-sablony-webu/assets/css/custom.css, případně můžeme ještě zvolit prioritu. Výchozí hodnota je 0. Priorita má význam pouze v případě, že používáme více souborů s vlastními styly, aniž bychom je měly seřazeny na úrovni doplňku Custom CSS, přičemž soubory s vyšším číslem jsou ve výpisu uvedeny výše.

Pozor: V praxi to tedy znamená, že styly v souborech s nižší prioritou přepíší styly v souborech s vyšší prioritou, neboť jsou načteny později!

Pokud nechcete uvedené řešit, ponechte prioritu všech souborů na hodnotě 0 a pořadí souborů určete v nastavení doplňku Custom CSS v Admin Panelu.

Pokud ale chcete, máte možnost s prioritou experimentovat, např. vložením záporných hodnot, kterými byste měly soubory přesunout až na úplný konec výpisu odkazů na styly, za předpokladu, že by se s výchozí hodnotou 0 vypisovaly výše, např. mezi výchozími styly instalovaných doplňků a výchozími styly aktivní šablony webu. Pořadí totiž určuje Asset Manager, podle priorit uvedených u těchto stylů.

Záporné hodnoty by tedy měly garantovat pozdější výpis, ale v praxi jsem to nezkoušel.

Mimo odkazů na soubory můžeme přímo uvést vlastní styly do textové oblasti v nastavení doplňku Custom CSS. Tyto styly budou vypsány vždy až za výpisem odkazů na styly, můžeme jimi tedy přepsat předchozí formátování v souborech se styly. Popřípadě tuto možnost zvolíme v případě, že chceme provádět pouze marginální změny formátování.

Nalezli jste v článku chybu, ať již gramatickou nebo faktickou? Článek prošel pouze autorskou korekturou a drobné nedostatky, jako překlepy nebo chybný slovosled, se v něm mohou vyskytovat. Pokud je objevíte, pomozte příspěvek upravit oznámením přes kontaktní formulář nebo na e-mail. Budou vám vděčni nejen autoři, ale zejména ostatní čtenáři.

Pomozte Grav.cz prolinkovat. Projekt Grav.cz se za dva roky provozu rozrostl a ve starších příspěvcích na Blogu mohou být uvedeny pasáže, které by stálo za to prolinkovat na konkrétní související řešení, která jsou uvedena v následujících příspěvcích. Pokud takové objevíte, pošlete informaci přes komunikační kanály uvedené v předchozím nebo následujícím odstavci.

Diskuze k článku není k dispozici. Pokud ale máte k tématu článku podněty, připomínky nebo dotazy, je možné je sdělit ve skupině na Facebooku, kde se k nim vyjádří nejen autor, ale případně i další diskutující.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek