Datum stránky

Admin 0 minuty, 59 sekundy 422 tipy dokumentace

Přestože Grav explicitně nevyžaduje vyplnění proměnné datum (date) ve stránce, je více než vhodné jej uvádět, ať již přímo ve formuláři (záložka Možnosti) nebo prostřednictvím některých doplňků, např. AutoDate (datum vytvoření stránky) nebo Stamp (datum prvního uložení stránky).

Pokud datum neuvedete, Grav jej automaticky nahradí datem poslední editace stránky (virtuální proměnná modified, která přebírá systémové datum příslušného .md souboru, v němž je stránka uložena), což ale může být zavádějící, protože se mění vždy, když dojde k:

  1. uložení stránky (obvykle po provedení nějaké změny v rámci stránky, ať již přímo obsahu, médií stránky či příslušných metadat),
  2. přesunutí stránky (v rámci struktury webu),
  3. přetřídění stránky (v rámci pořadí stránek stejné úrovně, majících společného rodiče).

Jinými slovy - pokud dojde k jakékoliv modifikaci stránky včetně přesunu přes FTP.

Tímto dojde k nevratné ztrátě původního data, narozdíl od případu, kdy je datum fixně zadáno v proměnné date.

Proměnná datum není v případě Gravu nijak pevně vymezena, obvykle se využívá k uložení data vytvoření/publikování příspěvku/stránky, nicméně její účel se může přizpůsobit konkrétním potřebám. Lze do ní uložit jakoukoliv platnou hodnotu data, a to minulého, současného i budoucího.

Současně je doporučeno používat v proměnné datum komplexní formát data včetně sekund podle tipu Výchozí datum.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek