Výsledky hledání

Hledání výrazu 'stamp' našlo 17 výsledků

30th Nov 2023

Dnes jsou tomu přesně tři roky, co byl spuštěn web Grav.cz, tedy ta správná doba na bilancování a představení plánovaných změn.


29th Oct 2023

Ve výchozím nastavení je administrační rozhraní Grav CMS (Admin Panel) dostupné přes relativní cestu /admin. Výchozí administrátor má takové uživatelské jméno, které použijeme v registračním formuláři při prvním přihlášení. Obojí má svá potencionální bezpečnostní rizika. Jak jim předejít si řekneme v tomto článku.


13th Feb 2023


23rd Jan 2023

Při používání Grav CMS lze narazit na omezení, která souvisejí s proměnnými typu datum, resp. v nich uložených hodnotách, které jsou typu řetězec. Proto vznikl doplněk Timestamp, který uvedené nedostatky řeší tím, že dynamicky přepisuje hodnoty všech vybraných proměnných typu datum z rozpoznatelného formátu řetězec na hodnotu ve formátu časové razítko. Pokud proměnná není na stránce uvedena, lze ji doplňkem Timestamp případně vytvořit a naplnit zvolenou hodnotou.


22nd Jan 2023

Timestamp Plugin

A demo for the Timestamp Plugin is in preparation.

Currently, the output of the plugin is available on the Home page in the Updated Articles (Aktualizované články) section.

Outputs of the Timestamp Plugin are also available on the gravcz.github.io microsite.

Inform...


22nd Jan 2023

Stamp Plugin

A demo for the Stamp Plugin is in preparation.

Currently, the output of the plugin is available on the Blog page and in its individual posts.

Information about the Stamp Plugin can be found in the petira repository on the GitHub server.

Blog post about the Stamp Plugi...


26th Dec 2022

Po deseti měsících je na světě další verze doplňku Stamp, která nově získává informace o všech registrovaných uživatelích a ukládá je do Twig proměnné users, z níž je lze následně použít v šablonách stránek nebo přímo ve stránkách, pokud jsou zpracovávány prostřednictvím Twigu.


20th Jul 2022

Markdown je jednoduchý značkovací jazyk, který z principu umožňuje základní formátování obsahu. Z předchozí definice je zřejmé, že současně omezuje přílišnou kreativitu. Což je naprosto v pořádku. S přihlédnutím k uvedenému dosáhneme jednotného formátování celého dokumentu, aniž by docházelo k dílčím odchylkám u jednotlivých elementů, či jiným rušivým prvkům způsobených tvůrcem s větší mírou fantazie.


22nd Feb 2022

Po téměř šesti měsících je tu doplněk Stamp v1.0.4, který nově podporuje taxonomii typu author. Původně byla tato funkcionalita plánována již do verze 1.0.2 v rámci Gravu v1.6, nicméně z důvodu vydání nového Gravu v1.7 v lednu 2021, a s tím související nekompatibility v pozměněném API, došlo nakonec k odložení na neurčito do další nějaké budoucí verze. Ta přichází právě nyní.


30th Aug 2021

Typograf, grafik, designer, programátor, IT analytik, HRM specialista, Grav guru (www.grav.cz).
Autor doplňků Stamp, Timestamp a CNB Exchange Rates. Další články autora naleznete zde.


30th Aug 2021

Po několika měsících je tu doplněk Stamp v1.0.3, který nabízí možnost výběru formátu jména (na výběr je plné jméno uživatele nebo jeho uživatelské jméno) uživatele (autora, resp. editora), které se uloží do hlavičky stránky a následně se může zobrazit v záhlaví článku (nebo jakéhokoliv typu stránky).


19th Jul 2021

Původní předpoklad, že se o prázdninách začnu projektu Grav.cz naplno, nějak nevychází. Ostatních věcí, které mají větší prioritu, nejenže neubylo, nýbrž naopak. Tak tedy alespoň malé prázdninové ohlédnutí a předsevzetí na časy budoucí.


31st Jan 2021

Od dnešního dne je dostupná nová verze doplňku Stamp 1.0.2. Hlavní důvodem pro její vydání byla aktualizace metod zajišťujících kompatibilitu s Gravem 1.7, resp. s Admin Panelem 1.10, neboť předchozí verze Stamp 1.0.1 používala metody, které již nefungují.


29th Dec 2020

Přestože Grav explicitně nevyžaduje vyplnění proměnné datum (date) ve stránce, je více než vhodné jej uvádět, ať již přímo ve formuláři (záložka Možnosti) nebo prostřednictvím některých doplňků, např. AutoDate (datum vytvoření stránky) nebo Stamp (datum prvního uložení stránky).

Pokud datum ne...


28th Dec 2020

Autoři Gravu se z ne zcela pochopitelných důvodů rozhodli nepoužívat ve výchozím formátu data sekundy, a nereflektují ani návrhy na jejich zahrnutí, což sice nijak výrazně provoz neomezuje (šablony jsou připraveny obvykle se zaokrouhlením na minuty, je malá pravděpodobnost, že dojde k publikování více příspěvků ve stejném čase atd.), nicméně užívání sekund má svůj význam, například u komentářů (a koneckonců i u příspěvků a stránek). Lze je pak využívat pro přesné třídění podle data a času na pozadí, ale v šabloně je zcela ignorovat, resp. je nepoužívat. Oříznout jdou vždy, přidat nikoliv.


2nd Dec 2020

Pokud používáte Grav, možná využijete doplněk Stamp, který automaticky ukládá do hlavičky stránky datum poslední editace, jméno editora a číslo provedené revize. Volitelně pak lze jeho prostřednictvím přidat datum a/nebo jméno autora, resp. přepsat datum a/nebo jméno autora, pokud již existují....