Výchozí datum

Vít Petira 0 minuty, 46 sekundy 17 tipy dokumentace

Autoři Gravu se z ne zcela pochopitelných důvodů rozhodli nepoužívat ve výchozím formátu data sekundy, a nereflektují ani návrhy na jejich zahrnutí, což sice nijak výrazně provoz neomezuje (šablony jsou připraveny obvykle se zaokrouhlením na minuty, je malá pravděpodobnost, že dojde k publikování více příspěvků ve stejném čase atd.), nicméně užívání sekund má svůj význam, například u komentářů (a koneckonců i u příspěvků a stránek). Lze je pak využívat přesné třídění podle data a času na pozadí, ale v šabloně je zcela ignorovat, resp. je nepoužívat. Oříznout jdou vždy, přidat nikoliv.

Je tedy více než na místě doporučit přidání sekundové hodnoty do proměnné dateformat.default v site.yaml pro určení přesného času. Uvedená změna se musí provést přímo v konfiguračním souboru site.yaml, není možné ji provést prostřednictvím doplňku Admin. Hodnota nesmí být následně ani měněna prostřednictvím doplňku Admin, protože by došlo k jejímu vymazání (nastavení na výchozí).

dateformat:
  default: 'H:i:s d-m-Y'

Uvedené nastavení využívá například Doplněk Stamp.

Předchozí příspěvek Následující příspěvek