Vítejte na Grav.cz!

Informace ze světa Grav CMS...

Grav je zcela unikátní CMS s maximální flexibilitou správy obsahu. Oficiální web projektu je na adrese GetGrav.org.

Blog

Krátké zprávy a podrobné články ze světa Grav CMS

Technologie

Grav CMS používá pro provoz špičkové technologie

Kontakty

Kontaktní údaje provozovatele webu Grav.cz

Grav rozhodně nijak nezaostává za velkou trojkou (Drupal, WordPress, Joomla). Naopak. Dá se dá se říci, že v mnoha ohledech kvalit uvedených CMS nejenže dosahuje, ale dokonce je i převyšuje. Jednotlivá pro a proti, proč (ne)použít Grav pro konkrétní projekt, zde budou postupně prezentována. Pro začátek je třeba uvést, že Grav nepoužívá pro ukládání dat databázi, ale souborový systém. Činí to však velmi sofistikovaným způsobem, který zajišťuje vysokou odezvu při generování stránek. Ano, je velmi důležité uvést, že Grav - navzdory předchozímu - generuje stránky dynamicky, stejně jako ostatní CMS. Souborový systém totiž nefunguje jako úložiště statických stránek, ale de facto jako strukturovaná databáze s jasně stanovenou hierarchií, v rámci níž jsou definovány veškeré vazby.

Prozatím shora uvedené uzavřeme konstatováním, že Grav CMS funguje bez databáze, ale chová se zcela obdobným způsobem, jako by databázi používal.

Grav CMS používá pro provoz špičkové technologie, přičemž každá z nich samostatně je zcela ideální pro svůj konkrétní účel, avšak teprve jejich vzájemným propojením získáme naprosto unikátní, komplexní a sofistikovaný nástroj, který umožňuje snadnou správu obsahu, rozšířování prostřednictvím doplňků, nastavování podle konkrétních potřeb a v neposlední řadě i volbu vzhledu webu prostřednictvím šablon.

Je nezbytné uvést, že existují i další systémy pro správu obsahu (nebo publikační systémy, redakční systémy, chcete-li), v mnoha ohledech jednodušší než je Grav, obvykle pak i menší velikosti (co do počtu souborů "zdrojového" kódu a bajtů obsazeného prostoru), některé založené - obdobně jako Grav - na souborovém systému (Flat-File), jiné pak používající databázi (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite), nicméně zdaleka nedosahují takových možností a flexibility jako Grav.

Grav mj. umí (obvykle prostřednictvím některého z mnoha dostupných doplňků) vzdálenou správu přes webové rozhraní, vyhledávat, zobrazit vlastní chybovou stránku, generovat drobečkovou navigaci, stránkovat, linkovat na související stránky, vyznačit nejčtenější příspěvky, kategorizovat podle libovolných kritérií (kategorie, štítky, autoři, ...), provozovat kontaktní formuláře atd.

Při pokročilém nastavení lze na Gravu provozovat vícejazyčný web, jak na úrovni cest/podsložek (např. www.petira.cz/en pro anglickou verzi), tak i prostřednictvím samostatných (sub)domén (např. en.petira.cz nebo www.petira.com pro anglickou verzi), vše pochopitelně přes jedno administrační rozhraní.

Obdobně lze v rámci jedné instalace Gravu provozovat více webů (multisites), opět v samostatných složkách nebo na vlastní (sub)doméně.

Jádro CMS Grav je v plném rozsahu přeloženo do češtiny, rovněž doplněk Admin Panel je kompletně lokalizován a je možné jej používat v Českém jazyce jednoduchým přepnutím. Ostatní doplňky a témata jsou lokalizována individuálně, obvykle podle potřeby jejich používání, některé plně, jiné částečně. Lokalizace Gravu nadále pokračuje díky velkému množství nadšenců a čeština je jedním z nejkomplexněji předložených jazyků.

Pokračování příště...

Grav.cz je prozatím čistě osobním projektem, nicméně do budoucna si klade daleko vyšší ambice. Není-li výslovně uvedeno jinak, je autorem textů Vít Petira, toho času k zastižení na e-mailu a ve FB skupině Grav.cz (brzy budou přidány i další způsoby kontaktu včetně kontaktního formuláře).

Doporučené články z Blogu:

Doporučené Tipy a triky jak nastavit Grav CMS pro efektivnější provoz:

Weby poháněné Gravem:

Základem obsahu jsou stránky (pages) jdoucí od kořene (root) do hlubší hierarchické struktury. Stránky jsou v principu trojího typu - obsahová (klasická stránka, příspěvek blogu), výpisová (např. výpis článků, výpis příspěvků blogu, seznam produktů) a modulární (stránka poskládaná z dílčích bloků, tzv. modulů). Nicméně žádné meze, jak bude konkrétní stránka vypadat, nejsou stanoveny. Dalším faktorem určujícím vzhled webu, resp. jednotlivých stránek, jsou šablony webu (themes), které dále disponují konkrétními šablonami stránek (templates), obvykle pak uživatelskými typu default, item, blog, modular apod., ale i systémovými typu error, search apod.

(Zdroj obrázku: GetGrav.org)

Typy stránek

❗Grav podle vzoru hrad.❗

Tzn., že v češtině skloňujeme Grav, Gravu, Gravu, Grav, Grave! (za předpokladu, že budete mít potřebu Grav oslovovat, popř. na něj volat 😉), Gravu, Gravem.

GitHub

Repozitář autora webu (Vít Petira)

Facebook

Stránka projektu Grav.cz

Facebook

Diskusní skupina Grav.cz