Příklad konverze znaků v Twig šabloně

Příklad ke článku Automatizovaná tvorba hezkého URL v šabloně Twig. Tato stránka je dynamicky zpracována Twig kódem, uvedeným v citovaném článku.

Originální (zdrojový) řetězec:

Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy, přičemž jej slyšeli všichni kolemjdoucí, ať již se jednalo o českého uměleckého kováře inženýra Tomáše Černého, německého zpěváka Jürgena Großmanna, francouzského malíře Françoise Funèse nebo ruského umělce Александра Юрьевича Яковлева, což je Α a Ω úplně všeho, jakože 2 Π r = O, € a $ jsou měny a symboly © a ® značí ochranné prvky.

Řetězec složený ze znaků různých jazyků (slovanských i germánských) včetně cyrilice (azbuky) a řecké abecedy (alfabety).

Konvertovaný řetězec (přímá konverze na strojový zápis):

p-li-lu-ou-k-k-p-l-belsk-dy-p-i-em-jej-sly-eli-v-ichni-kolemjdouc-a-ji-se-jednalo-o-esk-ho-um-leck-ho-kov-e-in-en-ra-tom-e-ern-ho-n-meck-ho-zp-v-ka-j-rgena-gro-manna-francouzsk-ho-mal-e-fran-oise-fun-se-nebo-rusk-ho-um-lce-co-je-a-pln-v-eho-jako-e-2-r-o-a-jsou-m-ny-a-symboly-a-zna-ochrann-prvky

Vypadly všechny neanglické znaky.

Konvertovaný řetězec (nahrazení znaků zdrojového řetězce):

Prilis zlutoucky kun upel dabelske ody, pricemz jej slyseli vsichni kolemjdouci, at jiz se jednalo o ceskeho umeleckeho kovare inzenyra Tomase Cerneho, nemeckeho zpevaka Juergena Grossmanna, francouzskeho malire Francoise Funese nebo ruskeho umelce Aleksandra YUrevicha YAkovleva, coz je A a O uplne vseho, jakoze 2 P r = O, € a $ jsou meny a symboly © a ® znaci ochranne prvky.

Všechny znaky jsou zkonvertovány na znaky anglické (základní tabulka ASCII).

Konvertovaný řetězec (kombinace předchozích dvou konverzí):

prilis-zlutoucky-kun-upel-dabelske-ody-pricemz-jej-slyseli-vsichni-kolemjdouci-at-jiz-se-jednalo-o-ceskeho-umeleckeho-kovare-inzenyra-tomase-cerneho-nemeckeho-zpevaka-juergena-grossmanna-francouzskeho-malire-francoise-funese-nebo-ruskeho-umelce-aleksandra-y-urevicha-y-akovleva-coz-je-a-a-o-uplne-vseho-jakoze-2-p-r-o-a-jsou-meny-a-symboly-a-znaci-ochranne-prvky

Nejprve jsou nahrazeny neanglické znaky a následně je provedena konverze na strojový zápis. Velké znaky azbuky nebyly zkonvertovány korektně, příčina je popsána v článku včetně způsobu vyřešení.